Képzelj el egy weboldalt adatok nélkül! Ugye nem megy. Így van ez az én esetemben is. Ahhoz, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak eleget tudjak tenni adatokra van szükségem és adatokat kell kezelnem. Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy rögzítse az általam alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket és az adatkezelés menetét, s tegye mindezt olyan módon, hogy számodra biztosítva legyenek az alapvető szabadságjogaid és a személyes adataid védelme a számítógépes adatkezelés során. 

I. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Megegyeznek az ÁSZF-ben rögzített Szolgáltató adataival, azaz: 

Rozsnaki László (Goldeneye) 3300 Eger, Mekcsey u. 8-10. A. ép. tt.5.

Adószám: 79138903-1-30

Weboldal: www.goldeneye.ws

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-88759/2015.

Van azonban az adatkezelési láncban egy további olyan elem, akivel te Látogatóként semmilyen kapcsolatba nem kerülsz, ám ennek ellenére egyfajta látens adatkezelőként értelmezhető, s mint ilyen meghatározó az adatkezelés szempontjából. Ő a weboldalam tárhelyének szolgáltatója, nevezetesen a:

Magyar Hosting Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

Weboldal: www.online.mhosting.hu

Miután a weboldalam minden adata a fenti cég tárhelyén kerül tárolásra, ezért értelemszerűen ha ők nem tesznek meg mindent az adatok védelme érdekében, illetve bármely okból kifolyólag a szerverüket támadás éri, akkor a te személyes adataid is kikerülhetnek. Kicsi a valószínűsége, de tudnod kell ezt is. 

II. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

1. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5.§. (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása, azaz az adatkezelésre kizárólag a te önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozatod alapján kerülhet sor. Ha tehát az adataid kezeléséhez nem járulsz hozzá, akkor én semmilyen adatod nem fogom tárolni. Egyrészt ezt jogilag sem tehetem, másrészt meg nem is vagyok rá kíváncsi.

2. Miután az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezért az általad rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződésben foglaltaknak megfelelően használhatom fel. Azaz példának okáért az email címed megadása nem jogosít fel engem arra, hogy a neten talált last minute utazási ajánlatokkal bombázzalak, hiszen a közöttünk létrejött általános szerződés célja nem erre irányul, de nem jogosít fel arra sem, hogy másoknak az email címedet tovább adjam. Harmadik személynek csak akkor adható ki bármely adatod, ha ahhoz kifejezetten hozzájárulsz.

3. Adatkezelőként a számomra megadott személyes adataidat nem ellenőrzöm, ugyanakkor az általad megadott adatokért felelősséget vagy köteles vállalni. 

4. Az adatkezelés módja gépi adatkezelés, tehát az adatok kezelése kizárólag számítógépen, informatikai környezetben történik. 

III. ADATBIZTONSÁGI RENDELKEZÉSEK

1. Adatkezelőként köteles vagyok gondoskodni az adatok biztonságáról és minden olyan intézkedést megtenni, amelynek célja, hogy a kezelt adatok védettek legyenek. Ennek érdekében a weboldalt egy korszerű biztonsági plugin védi, amely naplózza és megakadályozza a jogszerűtlen belépési kisérleteket, illetve többszöri jogtalan belépési kísérletről emailben tájékoztat engem. 

2. Bár a magam részéről mindent megteszek az adataid védelme érdekében, amennyiben mégis bármilyen adatvédelmi incidens történne, azt a tudomást szerzést követően haladéktalanul, de legkésőbb 72 órán belül be kell jelentenem. Az incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására tett intézkedésekről kérésedre kérelem alapján 30 napon belül köteles vagyok írásban a kért tájékoztatást megadni. 

IV. A KEZELT ADATOK KÖRE

A vásárlások során az alábbi személyes adok kerülnek tárolásra:

  • vezeték és keresztnév;
  • lakcím (irányítószám, település, utca, házszám);
  • email cím, esetleg telefonszám, amennyiben azt megadtad.

V. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

1. A vásárlás során megadott adatok megőrzésére az érvényben lévő számviteli szabályok mérvadóak.

2. A sütikre (cookie) vonatkozó adatkezelést külön szabályzat tartalmazza, melyet az alábbi linkre kattintva érhetsz el: 

https://www.goldeneye.ws/sutikezeles/

VI. ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE, JOGOK ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

1. Az általam mint adatkezelő által kezelet adataidról bármikor tájékoztatást kérhetsz, azokat bármikor módosíthatod, illetve bármikor töröltetheted.

2. Bármilyen vélt jogsértés esetén a 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhatsz jogorvoslatért.  

3. Amennyiben a vásárlás során harmadik fél adatait adod meg vagy a weboldal használata során bármilyen módon kárt okozol, jogosult vagyok veled szemben kártérítés érvényesítésére és kötelességem minden tőlem telhető segítséget megadni az eljáró hatóságoknak a jogsértés megállapítása, illetve kivizsgálása céljából.

Eger, 2019. január 03. 

Close Menu
×

Cart