Az Aranykort annak felismerése hozza el, hogy mindig a belső igazság és valóság nyilvánul meg külső formájában.

ÉN

A megnyilvánult

A nevem: Goldeneye. Egy hús-vér ember vagyok, egy fizikai lény. Egerben születtem és ott is lakom. Sok minden voltam már: pilóta, határőr felderítő, szervezett bűnözés elleni harcos, hírszerző, magánnyomozó, vállalkozó és üzletkötő. Az elmúlt 6 évben blogot írtam, mely idő alatt semmi mással nem foglalkoztam, mint a létezés és önmagam megértésével. Jelenleg holografikus gondolkodónak és írónak vallom magam.

A megnyilvánulatlan

A nevem: Senki. Afféle szellemlény vagyok és Seholország közepén élek, ahol nincs tér, nincs idő és nincs forma. Kozmikus magányomban egyetlen gondolatból öntudatra ébredve, egy önmagamról alkotott elképzelés alapján megteremtettem az emberi formámat, majd a tudatom folyamatos széttöredezése révén az emberiséget. Így lettem a Senkiből Valaki, s a Valakiből Mindenki.

=

A lényem a szellem és anyag kettősségén alapul. Több vagyok mint a fizikai forma, de nem létezhetek anélkül, mert az éntudatom csak a fizikai formám által képes megnyilvánulni. Ennek a megnyilvánításnak az eszköze az emberi test, ami illúzió, mert maga a megnyilvánítás mindig csak másodlagos valóság ahhoz képest, amit megnyilvánít.

VILÁG

A megnyilvánult

A megnyilvánult világ látszólag szilárd, objektív és megváltoztathatatlan anyagi valóság, ezért nem tudok rá hatni csak erővel. A Föld bolygón, amelyen élek, szerencsés véletlenek találkozásának eredményeképpen jött létre az élet feltétele, de ahogyan létrejött, úgy véget is érhet. 

A megnyilvánulatlan

A világ forrása a gondolat, vagyis a fizikai világ alapja az annak hátterében meghúzódó ideák világa. A fizikai világ tehát egy gondolati felépítmény és mivel a gondolat formálható és megváltoztatható, ezért teljes egészében szubjektív. Miután a gondolat mindig is volt és mindig is lesz, ezért a világ soha el nem múlik.

=

Soha egyetlen anyagi forma sem jött még létre anélkül, hogy azt intelligenciaként ne értelmeztem volna. Az anyag az ideáim manifesztálódása, s annak köszönheti a létét, hogy önmagam differenciálása révén létrehoztam olyan jelentés-megkülönböztetést, ami megteremtette az anyag képzetét, melyet aztán érzékelek. Mivel a világegyetem anyagi forma, ezért úgyszintén értelmezés eredménye, vagyis nem én élek a Földön, hanem a Föld képzete él bennem.  

VALÓSÁG

A valóság nem más, mint az én és a világ együttese, amely mindig aszerint nyilvánul meg, ahogyan énként a világra tekintek. Azaz a valóságom tőlem nem elválasztható és mindig olyan, amilyen a világnézetem. Bár a valóság egy és oszthatatlan, ahogyan egy parányi atom, mégis két részre osztható:

A megnyilvánult

A megnyilvánult vagy külső valóság az engem körülvevő környezet, amely nélkül az emberi létem elképzelhetetlen. Nyilvánvalóan illúzió, hiszen nem más, mint a gondolataim kivetülése és materializálódása.

A megnyilvánulatlan

A megnyilvánulatlan valóság a bennem, mint a gondolat megtestesülésében, azaz tudati formában lejátszódó biokémiai folyamatok összessége. 

=

ECCE HOMO

Bár magasabb nézőpontból az emberi test is egy illúzió, egy magasabb valóság holografikus leképezése, az én-világ rendszerében vizsgálva valóságosabb mint a külső valóság. Éppen ezért a könyveimben úgy veszem, hogy ennek a világegyetemnek nevezett rendszernek a középpontja, a magja az ember. A tudati széttöredezettség miatt minden ember saját szubjektív valósággal bír, melyet folyamatosan formál, alakít, de mindeközben nem választható el magától az egyetemes tudattól, amely a 0-1 algoritmus mentén a végtelenbe tartva egy folyamatos osztódás révén biztosítja azt, hogy az anyagi világ képzete soha meg ne szűnjön. A szubjektív valóságok összessége hozza létre az objektív valóságot, vagyis a világot, amely állandóan visszahat az emberre, így biztosítva a végtelenségig a létezés mozgatórugóját, a változást.

A tudat sajátossága, hogy holografikus, azaz a legapróbb rész is tartalmazza az egészet. S éppen ez a csoda teszi lehetővé a létezés megértését, hiszen ennek ismeretében nem kell gigantikus anyagi források feláldozásával sem a makrokozmoszt kutatni, sem részecskefizikai laboratóriumokban hadronokat ütköztetni. Elegendő csupán egyetlen dolgot megismerni: önmagunkat. 

KÖNYVEIM

Könyveim mindegyike a holografikus gondolkodás szépségét hivatott visszatükrözni, rámutatva legfőképpen 3 dologra:

1. A világegyetemben semmilyen elkülönülés nem értelmezhető, minden mindennel EGY.

2. Semmi sem értelmezhető annak ellenpárja nélkül, vagyis a világon mindennek KÉT oldala van.

3. A világegyetemben uralkodó rendezőelv a SzentHÁROMság elve.

De talán a legfontosabb, hogy minden egyéb híreszteléssel szemben a világ már készen van, nem kell megteremteni vagy feltalálni, elegendő csak annak ezernyi csodáját felfedezni: önmagunkban.

Feliratkozás hírlevélre

Értesítést kérek új könyvek megjelenéséről

Goldeneye

Rozsnaki László

3300 Eger, Mekcsey István u. 8-10.

Kapcsolati űrlap

Close Menu
×

Cart